III Johannes Nuberg
   
Hij is gedoopt 16 maart 1788 te Amsterdam als zoon van Hendrik Nieuberg en Maria Thomas. De naam Nieuberg is nu ineens Nuberg geworden, maar zelfs na de invoering van de Burgelijke Stand komt de naam toch ineens in Enkhuizen, waar Jan dan een baan heeft als dienaar der Justitie, voor als Nieuberg en ook de drie kinderen die daar geboren worden moeten verder met de naam Nieuberg. Huwelijk 7 october 1818 te Amsterdam met Antje Nelles. Antje Nelles kan geen doopakte overleggen omdat ze w.s niet gedoopt is en daarom overlegt zij een notariŽle akte waarin zij en enkele getuigen verklaren dat ze zeker weten dat ze de dochter is van Matthijs Nelles en Marretje Oostdorp en geboren is op 10 october 1789 te Amsterdam. Getuigen bij het huwelijk zijn Carel Hent winkelier oud 26 jaar, Christiaan Ochse metselaar oud 26 jaar, Hermanus Hulsman buiten beroep oud 40 jaar en Gerrit de Boom buiten beroep 69 jaar. Het paar echt drie kinderen. Bij het huwelijk is Johannes Nuberg sjouerman en Antje Nelles is buiten beroep. Johannes Nuberg overlijdt 8 februari 1855 in het Binnengasthuis te Amsterdam en Antje Nelles overlijdt 8 juni 1874 te Amsterdam.
  
Kinderen 
1. Roelof Geboren 19 october 1811 te Amsterdam. De vader Johannes Nuberg is van beroep sjouerman en woont tweede Laurierdwarsstraat nr. 44. De moeder Antje Nelles is van beroep passementwerkster.   Getuigen bij de aangifte van geboorte zijn Jacob van Sante oud 27 jaar wonende in de Blomstraat nr. 74, van beroep zilversmitbaas  en Dirk Vethaak oud 36 jaar wonende in de Rozestraat nr. 7 van beroep sjouerman. Alleen de getuige Jacob van Sante kan zijn naam schrijven. Zie IVa.
   
2. Maria Geboren 19 april 1814 te Amsterdam. De vader Jan Nuberg van beroep modderman, wonende 2e Laurierdwarsstraat nr. 4. Getuigen bij de aangifte van geboorte zijn Krijn van Dolkum oud 65 jaar zonder beroep wonende Vissewijk nr. 3 en Dirk Vethaak oud 38 jaar van beroep modderman woont als de ouders. Dit kind overlijdt 21 januari 1815 te Amsterdam. De aangifte van overlijden wordt gedaan door de vader Jan Nuberg woont 2e Laurierdwarsstraat nr. 4 oud 25 jaar van beroep modderman en Jan Bakhuijs oud 33 jaar van beroep letterzetter woont Bloemstraat nr. 114.
   
3. Maria Geboren 30 september 1815 te Amsterdam. De vader Johannes Nuberg van beroep modderman wonende in de 2e Laurierdwarststraat nr. 13. Getuigen bij de aangifte van geboorte zijn Dirk Vethaak oud 39 jaar van beroep boekdrukkersknegt wonende 2e Laurierdwarsstraat nr. 10 en Jan Veenschreuder oud 27 jaar van beroep metselaarsknecht wonende in de Haazestraat nr 45. Zie Maria Nuberg (III).
   
4. Antje Geboren 3 mei 1817 te Amsterdam. De vader Jan Nuberg van beroep modderman wonende in de 2e Laurierdwarsstraat nr. 13. De moeder Antje Nelles is passementwerkster. Getuigen bij de aangifte van geboorte zijn Daniel Flekzer oud 34 jaar wonende Schildersteeg nr 21 van beroep schoenmakersknegt en Willem Muller oud 27 jaar  wonende Schildersteeg nr 84 van beroep schoenmakersknegt. Zie Antje Nuberg (III).
   
5. Hendrik Geboren 11 april 1819 te Amsterdam. De vader Johannes Nuberg zonder beroep wonende Laurierstraat nr 41. Bij de aangifte zijn geen getuigen aanwezig. Zie IVb.
   
6. Matje Geboren 3 juni 1821 te Enkhuizen. De vader Jan Nieuberg is dienaar der Justitie en de moeder is Antje Nelles. Getuigen zijn Wander Lakenman en Theunis Jacobus de Vries. De handtekening van de vader lijkt door een ander gezet. Zie Matje Nieuberg (III).
   
7. Jan Geboren 4 januari 1823 te Enkhuizen.  De echtelieden zijn Jan Nieuberg en Antje Nelles. Getuigen zijn Hendrik Molenaar en Sikke Koster. De handtekening van de vader lijkt door een ander gezet. Zie IVc.
   
8. Jansje Geboren 19 november 1824 te Enkhuizen. De echtelieden zijn  Jan Nieuwberg en Antje Nelles. Getuigen Henricus Molenaar en Sijbrand Smit. De handtekening van de vader is  door een ander gezet en er is getekend als Jan Nieuberg. Zie Jansje Nieuberg (III).
   
9. Matthijs Geboren 11 januari 1827 te Amsterdam. De vader Johannes Nuberg is 38 jaar en van beroep sjouerman wonende Laurierstraat nr. 16. Getuigen bij de geboorte aangifte zijn Willem Jansen van beroep sjouer oud 69 jaar wonende Goudsbloemstraat 15 en Jacobus Fuchs van beroep sjouer oud 50 jaar wonende Kleine Oosterhoutstraat 41. Zie IVd.
   
10. Levenloze zoon Dood geboren 23 april 1829 te Amsterdam. De vader Jan Nuberg oud 41 jaar van beroep sjouer wonende Rozegracht nr. 1 geeft het overlijden aan. De getuige is Pieter Coen Grashof oud 41 jaar wonende Laagtekadijk nr. 31 van beroep sjouerman. De getuige tekent.
   
11. Elisabeth Geboren 7 april 1831 te Amsterdam. De vader Johannes Nuberg van beroep zeeman oud 43 jaar wonende Laurierstraat nr. 143. Getuigen bij de aangifte van geboorte zijn Hendrik Soeters oud 47 jaar wonende Rozenstraat nr. 61 zonder beroep en Hendricus Johannes Soeters oud 24 jaar wonende Rozenstraat 61 van beroep onderwijzer. Beide getuigen tekenen. Dit kind overlijdt 22 februari 1832 te Amsterdam. Dochter van Johannes Nuberg en Antje Nelles wonende Lauriestraat 142. Getuigen bij de aangifte van overlijden zijn Frans Cornelens oud 40 jaar wonende Laurierstraat 27 van beroep schilder en Willem Smittel oud 36 jaar wonende Goudsbloemstraat  nr 272 van beroep metselaar. Beide getuigen tekenen. De vader is niet aanwezig bij deze overlijdensaangifte.
   
ondertrouwakte Maria Thomas en Sweeris Andries Roos