Vf Hendrik DaniŽl Nuberg
   
Hij is geboren 6 november 1859 te Amsterdam als zoon van Matthijs Nuberg en Johanna Keepke. Huwelijk 12 maart 1884 te Amsterdam met Elisabeth Aalders. Zij is geboren 9 januari 1852 te Amsterdam als dochter van Abraham Aalders en Dorothea Wilhelmina Beems. Hendrik DaniŽl is uit hoofde van broederdienst vrijgesteld van de militaire dienst. Hij was toen opperman van beroep. Als ze trouwen is hij sjouwerman van beroep en hij woont Goudsbloemstraat 106, Elisabeth Aalders is zonder beroep en woont op hetzelfde adres.  Getuigen bij het huwelijk zijn Abraham Aalders (vader der echtgenoote)), oud 62 jaar en van beroep mattenmaker, Abraham Aalders (broeder der echtgenoote), oud 23 jaar en van beroep venter, Mattheus Meijer, oud 49 jaar en van beroep werkman en Johannes de Goede, oud 26 jaar en van beroep koopman. Behalve Elisabeth Aalders kan iedereen schrijven. Elisabeth Aalders overlijdt 13 april 1921 te Amsterdam. Twee aansprekers geven het overlijden aan. Volgens verhalen van haar kleinkinderen is ze verongelukt op de Rozengracht toen ze daar van de paardentram stapte. Hendrik DaniŽl Nuberg is overleden 3 januari 1946 te Amsterdam. Na de dood van zijn vrouw heeft hij op verschillende adressen gewoond, o.a. bij zijn zuster in Haarlem en bij zijn kinderen. Als hij overlijdt woont hij bij zijn kleindochter Elisabeth Nuberg in de Kinkerstraat 358 2hoog. Bij de meeste mensen moest hij volgens de verhalen weg omdat hij alles wat er in het gezin gebeurde doorvertelde aan het hoofd van het gezin. Hij stookte tussen de mensen, maar volgens zijn kleindochter was het een lieve man. Door onderzoek in het Bevolkingregister is gebleken dat  Elisabeth Aalders en Hendrik DaniŽl Nuberg al bij elkaar woonden voor ze gingen trouwen. Elisabeth krijgt dan onder haar eigen naam twee kinderen, maar die overlijden voordat ze trouwen. Het laatste kind staat in de 10 jaren tafels bij de geboorte in de Burgelijke Stand vermeld als Nieberg.
   
Kinderen  
1. Johanna Maria Elisabeth Geboren 23 juni 1880 te Amsterdam onder de naam Aalders. De vroedvrouw Francina Baasdorp, oud 26 jaar,wonende in de Westerstraat 155, geeft de geboorte aan en als getuigen treden op Arend Steenbergen, oud 86 jaar en zonder beroep, wonende in de eerste Boomdwarsstraat 14 en Gerrit Kraanen, oud 31 jaar en barbier van beroep, wonende op hetzelfde adres. Overleden 5 februari 1884 te Amsterdam in de Goudsbloemstraat 106. Abraham Aalders (grootvader), oud 62 jaar, van beroep werkman, wonende in de Goudsbloem-straat 137 en Hendrik Nuberg (Hendrik DaniŽl), oud 24 jaar. van beroep werkman, wonende Goudsbloemstraat 106, geven het overlijden aan.
   
2. Hendrik DaniŽl Geboren 18 november 1882 te Amsterdam onder de naam Aalders. De vroedvrouw Francina Baasdorp, oud 29 jaar, wonende in de Westerstraat 155, geeft de geboorte aan en als getuigen treden op Gerrit Kraanen, oud 33 jaar, van beroep barbier, wonende eerste  Boomdwarsstraat 14 en Antonie van der Horst, oud 45 jaar, van beroep winkelier, wonende in de Boomstraat 29. Overleden 26 juni 1883 te Amsterdam in de Goudsbloemstraat 96. Hendrik Nuberg, oud 23 jaar, van beroep werkman, wonende in het sterfhuis en Mattheus Antonius Meijer, oud 49 jaar, van beroep werkman, wonende Willemstraat 134, geven het overlijden aan.
   
3. Johanna Dorothea Wilhelmina Geboren 14 mei 1884 te Amsterdam. De vader Hendrik DaniŽl Nuberg, oud 24 jaar, van beroep werkman, wonende in de Goudsbloemstraat 106 geeft de geboorte zelf aan, samen met de getuigen Abraham Dirk Aalders, oud 62 jaar, van beroep venter, wonende in de Goudsbloemstraat 125 en Abraham Richard Aalders, oud 24 jaar, van beroep venter, wonende in de Goudsbloemstraat 125. Zie Johanna Dorothea Wilhelmina Nuberg (Vf).
   
4. Hendrik DaniŽl Geboren 5 maart 1887 te Amsterdam. De vader Hendrik DaniŽl Nuberg, oud 27 jaar, van beroep werkman, wonende in de Westerstraat 162, geeft de geboorte zelf aan, samen met de getuigen Mattheus Meijer, oud 51 jaar, van beroep werkman, wonende in de Willemstraat 132 en Martinus Schaasberg, oud 46 jaar, van beroep kruier, wonende in de eerste Boomdwarsstraat 20. Zie VIj.
   
5. Matthijs Geboren 11 november 1889 te Amsterdam. De vader Hendrik DaniŽl Nuberg, oud 30 jaar, van beroep werkman, wonende in de Anjelierstraat 199, geeft de geboorte zelf aan, samen met de getuigen Ale Lourens, oud 25 jaar, van beroep werkman, wonende in de Kinkerstraat 85 en Leendert van der Neut, oud 23 jaar, ven beroep werkman, wonende in de Tuinstraat 8. Zie VIk.
   
6. Roelof Johannes Geboren 22 april 1892 te Amsterdam. De vader Hendrik DaniŽl Nuberg, oud 32 jaar, van beroep werkman, wonende in de Elandstraat 176, geeft de geboorte zelf aan, samen met de getuigen Herman Berkhout, oud 44 jaar, van beroep werkman, wonende in de Kleine Kattenburgerstraat 11 en Johann Hermann Beusmann, oud 44 jaar, van beroep werkman, wonende op de Oudezijds Voorburgwal 174. Zie VIl.
   
7. Franciscus Jacobus Geboren 27 october 1895 te Amsterdam. De vader Hendrik DaniŽl Nuberg, oud 36 jaar, van beroep werkman, wonende in de Koningstraat 28, geeft de geboorte zelf aan en twee beambtes treden op als getuigen. Overleden 16 januari 1897 te Amsterdam in de Egelantierstraat 208. Twee aansprekers geven het overlijden aan.
   
Hendrik DaniŽl Nuberg                               Elisabeth Aalders