Catharina Elisabeth Nuberg (IVa)
   
Zij is geboren 7 augustus 1864 te Amsterdam als dochter van Roelof Nuberg en Johanna Pardon. Huwelijk 17 september 1884 te Amsterdam met Hendrik Brinkhuijsen. Hij is geboren 10 mei 1863 te Amsterdam als zoon van Hendrik Brinkhuijsen en Margaretha Catharina Benard. Hij is vrijgesteld van dienst uithoofde van te zijn eenige wettige zoon. Hij is erkend op 27 maart 1867 toen zijn ouders trouwden. Als ze trouwen is Hendrik steenhouwer van beroep en zijn vader is kistenmaker van beroep. Bij de huwelijksbijlagen zit een procesverbaal waarin de voogd Roelof Nuberg (stucadoor), wonende in de Groote Houtstraat 22, toeziend voogd Johannes Nuberg (koopman), wonende in de Willemstraat 12, Hendrik Nuberg (werker van den Handel), wonende in de Baanbrugsteeg 20 en Matthijs Nuberg (ketelmaker), wonende op de Brouwersgracht 185, allen broeders van Catharina Elisabeth Nuberg verklaren dat haar ouders en grootouders overleden zijn. Haar grootvader van moeders kant Hendrik Pardon is overleden 12 augustus 1843 te Amsterdam en haar grootmoeder van moeders kant Elisabeth Scholtz weduwe van Albertus Gajentaan is overleden 10 augustus 1858 te Amsterdam.  Getuigen bij het huwelijk zijn Hendrik Nuberg (broer), oud 41 jaar en van beroep werkman, Matthijs Nuberg (broer), oud 33 jaar en van beroep ketellapper, Johannes van der Steen (zwager), oud 39 jaar en van beroep werkman en Ferdinand Frens, oud 31 jaar en van beroep timmerman. Hendrik Brinkhuijsen overlijdt 16 october 1893 te Amsterdam. Volgens de papieren van het Burger Weeshuis was hij door belijdenis op 8 juni 1883 lidmaat geworden van de Nederlands Hervormde Gemeente in Amsterdam en hij woonde toen Wittenkade. Hij is overleden aan buikvliesontsteking.  Volgens dezelfde papieren is Catharina Elisabeth Nuberg door belijdenis lidmaat geworden van de Nederland Hervormde Gemeente in Amsterdam op 28 december 1882 en ze woonde toen Binnen Oranjestraat 24. Als ze weduwe wordt vraagt ze onderstond van de eerwaarde broederdiaken. Ze overlijdt 23 november 1901 te Amsterdam aan een hartverlamming. Er is een schuld van 22,65 en geen erflating. De boedel wordt publiekelijk verkocht en heeft opgebracht 29,75. Na aftrekking van de schuld 14,15 blijft er 15,60 over. Hiervan is n derde voor elk kind. Aan de voogd Hendrik Nuberg wordt 5,20 overgedragen voor het kind Hendrik Brinkhuijsen. Het huisgezin was ordelijk, armoedig, tamelijk rein en er was geen misbruik van sterke drank. De kinderen waren naar school gegaan en waren gezond. De nabestaanden waren voor zover bekend ordelijk al had de voogd Hendrik Nuberg met vergewissing een affaire.
   
Kinderen  
1. Hendrik Geboren 14 december 1884 te Amsterdam. De vader Hendrik Brinkhuijsen, oud 21 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 21 geeft de geboorte zelf aan. Getuigen zijn George Christiaan van der Steen, oud 34 jaar en van beroep werkman wonende Willemstraat 110 en Nicolaas van der Noort, oud 68 jaar en van beroep smid wonende eerste Laurierdwarsstraat 5.
   
2. Roelof Geboren 6 januari 1886 te Amsterdam.  De vader Hendrik Brinkhuijsen, oud 22 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 204 geeft de geboorte zelf aan. getuigen zijn Willem Brinkhuijsen, oud 34 jaar en van beroep korendrager wonende Noordermarkt 34 en Frederik Freerks, oud 23 jaar en van beroep diamantslijper wonende Tuinstraat 155. Overleden 7 september 1886 te  Amsterdam. Twee aansprekers geven het overlijden aan. Het gezin woonde Tuinstraat 204.
   
3. Anna Geboren 11 april 1887 te Amsterdam. Gedoopt 1 mei 1887 in de Oude Kerk. De vader Hendrik Brinkhuijsen, oud 23 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 204 geeft de geboorte zelf aan. Getuigen zijn Freerk Freerks, oud 25 jaar en van beroep koopman wonende Tuinstraat 193 en Jacobus Terpunt, oud 33 jaar en van beroep koopman wonende Tuinstraat 202.
   
4. Maria Elisabeth Geboren 26 april 1888 te Amsterdam. De vader Hendrik Brinkhuijsen, oud 24 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 192 geeft de geboorte zelf aan. Getuigen zijn Ferdinand Frens, oud 35 jaar en van beroep timmerman wonende Anjelierstraat 236 en Willem Brinkhuijsen, oud 37 jaar en van beroep metselaar wonende Tuinstraat 163. Overleden 27 juni 1889 te Amsterdam. Twee aansprekers geven het overlijden aan. Het gezin woonde Tuinstraat 192.
   
5. Catharina Elisabeth Geboren 13 april 1889 te Amsterdam. De vader Hendrik Brinkhuijsen, oud 25 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 192 geeft de geboorte zelf aan. Getuigen zijn Ferdinand Frens, oud 36 jaar en van beroep timmerman wonende Anjelierstraat 236 en Cornelis Frederik Bloebam, oud 31 jaar en van beroep steenhouwer wonende Jonkerstraat 93. Overleden 5 juni 1889 te Amsterdam. Twee aansprekers geven het overlijden aan. Het gezin woonde Tuinstraat 192.
   
6. Willemijntje Geboren 2 april 1891 te Amsterdam. Gedoopt 19 april 1891 in de Nieuwe Kerk. De vader Hendrik Brinkhuisen, oud 27 jaar en van beroep steenhouwer wonende Tuinstraat 119 geeft de geboorte zelf aan. getuigen zijn Ernst Garrelfs, oud 27 jaar en van beroep steenhouwer wonende Koningstraat 22 en Cornelis Hendrik Steuvers, oud 25 jaar en van beroep steenhouwer wonende Spaarndammerstraat 53.
   
Na de dood van hun moeder, die toen weduwe was komen Anna en Willemijntje in het Diaconie Weeshuis en Hendrik komt bij zijn oom en voogd Hendrik Nuberg in huis. Toeziend voogd is Jelle Frederik Hendrik Freerks van beroep diamantbewerker, wonende op de Egelantiersgracht 169. Waarschijnlijk had Hendrik Nuberg alleen belang bij Hendrik Brinkhuijsen omdat die 17 jaar was en geld kon verdienen. De meisjes Anna en Willemijntje zijn 14 jaar en 10 jaar. Een arts bevestigde de koepokinenting van Willemijntje Brinkhuijsen.