Va Roelof Nuberg
   
Hij is geboren 8 februari 1840 als zoon van Roelof Nuberg en Johanna Pardon. Huwelijk 16 december 1863 te Amsterdam met Catharina Elisabeth Milder. Zij is geboren 18 augustus 1829 te Amsterdam als dochter van Jacob Milder en Kaatje Siebelus. Getuigen bij het huwelijk zijn Hermanus Reetra, oud 47 jaar, neef (oom) des echtgenoots en van beroep schilder, Jan Grobbe, oud 40 jaar en van beroep sjouwerman, Franciscus de Meel, oud 33 jaar en van beroep vergulder en Gosen van Leeuwen, oud 33 jaar en van beroep vergulder. Als ze trouwen zit Roelof nog in dienst. Hij is in dienst getreden op 16 mei 1859 en nog dienende in het 1e regiment vesting infanterie Delft. Oorspronkelijk was hij van beroep sjouwerman. Zijn ouders wonen Binnen Oranjestraat 24 en hij woont Lindengracht 108. De vader van Catharina Elisabeth is overleden en haar moeder woont in 's Gravenhage. Ze erkennen 2 kinderen. Roelof Nuberg overlijdt 9 juli 1926 te Amsterdam en Catharina Elisabeth Milder overlijdt 26 juli 1916 te Amsterdam.
   
Kinderen  
1. Johanna Geboren 6 juni 1859 te Amsterdam. Een vroedvrouw en twee ambtenaren geven de geboorte aan. Dit kind wordt bij huwelijk erkend. Zie Johanna Nuberg (Va).
   
2. Roelof Jacobus Geboren 24 october 1861 te Amsterdam. De vroedvrouw Aagje ten Hope, oud 37 jaar wonende Rozenstraat 382 geeft de geboorte aan en getuigen zijn Hermanus Reetra, oud 46 jaar en van beroep schilder wonende Tuindwarsstraat 76 en Roelof Nuberg, oud 24 jaar (hij jokt hier over zijn leeftijd) en van beroep stukadoor wonende eerste Tuindwarsstraat 76. Dit kind wordt bij huwelijk erkend. Zie VIa.
   
3. Johanna Catharina Elisabeth Geboren 10 januari 1864 te Amsterdam. De vader Roelof Nuberg, oud 23 jaar en van beroep stukadoor wonende Lindengracht 108 geeft de geboorte aan en getuigen zijn Gosen van Leeuwen, oud 33 jaar en van beroep vergulder wonende Lindengracht 107 en Franciscus de Meel, oud 33 jaar en van beroep vergulder wonende Lindengracht 107. Zie Johanna Catharina Elisabeth Nuberg (Va).
   
4. Maria Louisa Geboren 10 januari 1864 te Amsterdam. Dezelfde getuigen als hierboven. Zie Maria Louisa Nuberg (Va).
   
5. Catharina Elisabeth Geboren 3 april 1866 te Amsterdam. De vader Roelof Nuberg, oud 26 jaar en van beroep stukadoor wonende Lindengracht 108 geeft de geboorte aan en getuigen zijn Hermanus Reetra, oud 50 jaar en van beroep schilder wonende Tuindwarsstraat 76 en Hendrik Nuberg, oud 23 jaar en van beroep smid wonende Oranjestraat 643. Zie Catharina Elisabeth Nuberg (Va).
   
6. Catharina Geboren 3 november 1868 te Amsterdam. De vader Roelof Nuberg, oud 28 jaar en van beroep stukadoor wonende Baanbrugsteeg 749 geeft de geboorte aan en getuigen zijn Theophilus Roos, oud 36 jaar en van beroep boekdrukker wonende Voetboogstraat 255 en Simon Coopman, oud 56 jaar en zonder beroep wonende Houtgracht 142. Zie Catharina Nuberg (Va).
   
7. Hermanus Geboren 27 april 1871 te Amsterdam. De vader Roelof Nuberg, oud 31 jaar en van beroep stukadoor wonende Lindengracht 108 geeft de geboorte zelf aan en getuigen zijn Goosen van Leeuwen, oud 40 jaar en van beroep vergulder wonende Lindengracht 107 en Franciscus de Meel, oud 40 jaar en van beroep vergulder wonende Lindengracht 107. Zie VIb.