Christina Johanna Nuberg [dochter van Christina Johanna Nuberg (VIe)
   
Zij is geboren 3 juli 1927 te Amsterdam als dochter van Christina Johanna Nuberg. Zij heeft vele jaren gewerkt als verkoopster bij Gerzon in de Kalverstraat. Christina Johanna Maria Nuberg  heeft lang gewoond in de Pomonastraat 26 in Amsterdam Noord. De laatste tijd van haar leven heeft zij gewoond in de Amstelhof in Amsterdam. Zij is overleden in 2000 te Amsterdam. Zij is ongehuwd gebleven.
   
Christina Johanna Nuberg