Jansje Nuberg (IVa)
   
Zij is geboren 9 april 1860 te Amsterdam als dochter van Roelof Nuberg en Johanna Pardon. Huwelijk 3 october 1883 te Amsterdam met Lammert Halsema. Hij is geboren 2 februari 1857 te Amsterdam als zoon van Rembertus Halsema en Jacoba Kramer. Lambertus is van 4 mei 1877 in dienst gegaan en ontslagen wegens dienstbeŽindiging op 4 mei 1881. Jansje woonde Vinkenstraat 141. Lammert was schilder van beroep en hij woonde Vinkenstraat 141 en zijn ouders woonden in de Palmstraat. Getuigen bij het huwelijk zijn Arie Halsema (broer), oud 21 jaar en van beroep werkman, Hendrik Nuberg (broer), oud 41 jaar en van beroep werkman, Johannes van der Steen (zwager), oud 33 jaar en van beroep smid en Albert Johannes Alexander ten Broek (zwager), oud 43 jaar en van beroep besteller. Ze erkennen een dochter als ze trouwen. Jansje Nuberg overlijdt 25 januari 1885 te Amsterdam. Lammert Halsema hertrouwt 9 september 1885 met Carolina Krop. Hij overlijdt 7 april 1925 te Amsterdam.
   
Kinderen  
1. Jansje Geboren 7 september 1883 te Amsterdam. De vroedvrouw Catharina Bartina Rikkers, oud 42 jaar wonende Haarlemmerdijk 92 geeft het kind van Jansje Nuberg aan. Die woont dan Vinkenstraat 141. Getuigen zijn Lambertus Halsema, oud 26 jaar en van beroep baggerman wonende als de moeder Vinkenstraat 141 en Johannes Koning, oud 39 jaar en van beroep aanspreker wonende Westerstraat 13. Dit kind wordt bij het huwelijk erkend.